Amsterdam City Experience
 • Alleen de beste stadswandelingen en fiets tours zijn te vinden op toursenstadswandelingen.nl. Ons team heeft deze routes al vele malen beproefd, en willen hun kennis graag met u delen.
 • Afstand:
  3.2 km
 • Gemiddelde tijdsduur:
  2 uur
 • foto de Damfoto damstraatfoto paulusbroedersluisfoto waalse kerk amsterdamfoto oost indisch huisfoto trippenhuisfoto de waagfoto zeedijk chinatownfoto zeedijk tempelfoto cafe het mandjefoto schreierstorenfoto sint nicolaaskerkfoto cafe in t aepjenfoto nieuwe burgsteegfoto ons lieve heer op zolderfoto oude kerkfoto stoofsteegfoto korte niezelfoto warmoesstraatfoto café Hefferfoto damrak
  We starten deze Oude Centrum wandeling op de Dam. De Dam ontleent zijn naam aan de functie die het oorspronkelijk had, het was namelijk een Dam in de Amstel. Deze Dam verbond de Warmoesstraat met de Nieuwendijk. In de loop van de jaren werd deze Dam breder en vormde zich een plein waarom de stad Amsterdam stukje bij beetje werd heen gebouwd.
  Vanaf de Dam lopen wij de Damstraat in. In de Damstraat is het altijd gezellig druk, je zult er dan ook veel toeristen en dagjesmensen aantreffen. Oorspronkelijk heette de Damstraat de Halsteeg maar nadat de Halsteeg werd verbreed vond men het ook tijd dat z’n naam werd veranderd naar de Damstraat. In een keurboek uit de 15e eeuw, is een keur ( wet ) te vinden waarin werd bepaald dat de prostituees mochten werken in Halsteeg en de peelsteeg, deze liep parallel aan de Halsteeg. 600 jaar later is er weinig veranderd want het huidige werkgebied van Dames van lichte zeden bevindt zich tegenwoordig op een steenworp afstand van de toenmalige Halsteeg.
  Als we door lopen gaat de Damstraat over in de Oude Doelenstraat. De naam van deze 16e eeuwse straat komt van de kloveniers ( schutters ) die hier oefenden in het schieten op Doelen. U loopt vandaar de brug over, deze brug, de Paulus Broedersluis, is vernoemd naar het Sint-Paulusbroerderklooster, dit was een middeleeuws lekenklooster. Dit hield in dat in dit klooster geen monniken maar burgers zaten die in dit klooster een kloosterlijk bestaan probeerde te leden. Nu gaan we de brug over en zodra we de brug over zijn gaan we naar rechts de Oudezijds Achterburgwal op. Aan je linkerkant zie je de Waalse Kerk. De Waalse Kerk werd vroeger ook wel de Franse Kerk, Walenkerk of Oude Waalse Kerk genoemd.
  De Waalse Kerk is de voormalige kapel van het Sint-Paulusbroederklooster. Na de reformatie werd deze kerk overgedragen aan de Hugenoten ( Hugenoten waren religieuze vluchtelingen uit Frankrijk ). Deze kerk is in 1661 uitgebreid en in 1991 compleet gerestaureerd. Tegenwoordig worden hier elke zondagochtend om 11.00 kerkdiensten in het Frans gehouden, ook staat de Waalse kerk bekend om haar goede akoestiek. We gaan nu weer terug en gaan rechts de Oude Hoogstraat in. De straat is uit 1490 en zoals de naam al zegt is deze straat hoger dan de Dam
  Op nr. 24 van de Oude Hoogstraat staat het Oost-Indisch Huis. Het Oost-Indisch Huis dat op het voormalig kloosterterrein staat dateert van 1606 en werd gebruikt als bestuurs- en administratiekantoor van de VOC, hier werden de archieven en kaarten van de VOC bewaard en kwamen de Heren XVII bij elkaar om te vergaderen. Als u door de poort met de Toscaanse halfzuilen naar binnengaat komt u via een tunneltje op een knus binnenplaatsje uit. De gevels op de binnenplaats zijn in Amsterdamse renaissance-stijl, deze stijl is typerend voor de stadsarchitect Hendrick de Keyser, die het gebouw naar alle waarschijnlijkheid ook heeft ontworpen.
  Als u doorloopt komt u bij de Kloveniersburgwal uit. Op nr. 29 vindt u het Trippenhuis. Dit trippenhuis is gebouwd in opdracht van de gebroeders Trip. Deze gebroeders Trip waren twee van de rijkste Amsterdammers uit die tijd. Zij vergaarden hun grote rijkdom met de ijzer en de wapenhandel .In 1655 kochten deze broers twee aan elkaar grenzende percelen aan de Kloveniersburgwal. Hier lieten zij twee identieke huizen bouwen achter een grote gevel. De eerste Amsterdamse koopmanshuizen waren gecombineerde woon werk huizen maar in de tweede helft van de 17e eeuw veranderde dat en het Trippenhuis is daar een goed voorbeeld van. Want het Trippenhuis werd alleen voor woondoeleinden gebruikt. Het pand heeft namelijk geen pakzolders en de kelder werd grotendeels gebruikt voor de bier en wijnopslag.
  Vervolgens gaan we naar links en lopen we naar de Waag. Oorspronkelijk was de Waag een stadspoort, de Sint Antoniespoort en onderdeel van de verdedigingsmuur die om de oude binnenstad heen liep. Deze muur werd in de jaren 1481-1494 aangelegd en bestond uit verdedigingstorens en stadspoorten. In de zestiende eeuw verloor de Stadsmuur daarmee ook de Sint-Antoniespoort door de stadsuitbreidingen zijn betekenis en werd de stadsmuur gesloopt. Dit bracht met zich mee dat de Sint-Antoniespoort in de zeventiende eeuw een nieuwe functie kreeg. De Sint Antoniespoort moest namelijk gaan dienen als nieuwe waaggebouw, dit om het oude Waaggebouw op de Dam te ontlasten. In de bovenverdiepingen werden de gilden van de smeden, schilders, metselaars en chirurgijnen ondergebracht
  Vanaf de Nieuwmarkt lopen we Chinatown in. Deze Chinese buurt van Amsterdam is gemakkelijk te herkennen aan de straatnaambordjes die zowel in het Nederlands als in het Chinees zijn geschreven. Hier zijn veel authentieke Chinese winkeltjes en restaurantjes te vinden. De Zeedijk was in de jaren 70 een echte ''no go erea'' het wemelde er van de junkies en criminelen.Vanaf de jaren 90, is de gemeente in samenwerking met de bewoners en de winkeliers een grote schoonmaakactie begonnen. Waarbij ze de NV zeedijk hebben opgericht. Het doel van deze NV was het opkopen van ''dubieuze ondernemingen'' en deze verkopen of verhuren aan niet zulke dubieuze ondernemers. Dit heeft geresulteerd dat de Zeedijk nu een gezellige Amsterdamse straat is vol met authentieke cafeetjes en hippe winkeltjes.
  Op Zeedijk nr. 106 staat de Fo Kuang Shan Temple, Dit is de eerste traditionele Chinese Tempel in Europa. Deze tempel wordt ook wel de lotusbloem tempel genoemd. De lotus speelt een belangrijke rol in het boeddhisme en is het symbool voor de verlichting, Boeddha wordt ook vaak staand of zittend op een open lotusbloem afgebeeld. De draken op het dak moeten de Tempel en de buurt beschermen tegen de kwade geesten. Tijdens openingstijden kunt u gratis een kijkje binnen nemen en misschien dat u een glimp kunt opvangen van de 400 kilo wegende boeddha.
  Als we verder lopen langs de vele Chinese winkeltjes en restaurantjes zien we aan onze rechterhand café 't Mandje. Cafe 't Mandje is een van de eerste homo cafees van Amsterdam. In 1927 is het café geopend door de Jordanese Bet van Beren. Bet was een markante verschijning in Amsterdam. Met haar leren jack en motor scheurde ze door de Amsterdamse binnenstad. In beginsel werd het in het café niet toegestaan dat mensen van hetzelfde geslacht aan elkaar mochten frummelen en met elkaar mochten zoenen. Alleen op Koninginnedag gingen alle remmen los en mochten mannen met mannen dansen en vrouwen met vrouwen. Toen Bet in 1967 overleed werd zij volgens haar grote wens opgebaard op haar eigen biljard. Vervolgens lopen we door naar de Oudezijdskolk.
  De Oudezijds Kolk stamt uit 1425 en was een sluis naar het IJ. Dit bruisende gedeelte van Amsterdam zit vol authentieke kroegen. Dit was al sinds vroegere tijden toen de matrozen na de lange zeereizen hier hun vertier zochten. Als we de Oudezijds Kolk helemaal uitlopen komen we bij de Schreierstoren uit. Deze toren is de vroeger verdedigingstoren van Amsterdam hij maakte deel uit van de Stadsmuur in die tijd maakte de muur op de plek van de Schreierstoren een scherpe hoek van daar ook de naam. Want oorspronkelijk heette deze toren de Schreiershoecktoren ( Schrayershoucktoren ) en Schray was toen het woord voor scherpe hoek. Van de Schreierstoren lopen we de Prins Hendrikkade op richting het Victoria Hotel.
  Op nr. 73 van de Prins Hendrikkade staat de Sint Nicolaaskerk. Deze kerk is de derde in de reeks Sint Nicolaaskerken die ooit in Amsterdam heeft gestaan. Hij is vernoemd naar Sint Nicolaas. Dit was de beschermheilige voor de zeelui en de mensen die aan het water woonden. De eerste Sint Nicolaaskerk was de oude kerk en de tweede was de schuilkerk Onze Lieve Heer op Zolder, waar we later tijdens deze stadswandeling langskomen. De St. Nicolaaskerk werd ontworpen door de architect A.C. Bleijs. Vandaar lopen wij tot nummer 53 Hotel Prins Hendrik. Dit is de plek waar Chet Baker op 13 mei 1988 uit het raam viel en helaas overleefde hij deze val niet.
  Vandaar lopen we verder en slaan we direct links af de Nieuwe Burgsteeg in. We lopen langs het Hoekpand met de gevelsteen in den Lompen en gaan meteen linksaf richting de Zeedijk, bij de Zeedijk aangekomen zien we café in 't Aepjen Een van de twee laatst overgebleven huizen in Amsterdam met een houten gevel. De naam komt volgens de legende van het feit dat veel matrozen aapjes mee namen van hun overzeese reizen. De Legende gaat dan ook dat de Matrozen hier hun rekeningen konden vereffende met aapjes die ze hadden meegenomen uit de Oost, de eigenaar van dit toenmalige logement was namelijk dol op apen. Het enige grote nadeel van Apen is dat ze ook de nodige vlooien meenamen dus als een matroos al krabbend door de Amsterdamse binnenstad liep dan wisten de andere mensen dat hij in de aap had gelogeerd.
  De Zeedijk behoort tot de oudste buurten van Amsterdam. De resten van de Zeevaart zijn in deze buurt nog volop aanwezig. Tot de 17e eeuw was met name de bocht van de Zeedijk nog een van de gegoede buurten van Amsterdam om te wonen maar met de komst van de Grachtengordel veranderde dit
  Ons' Lieve Heer op Solder is één van de oudste musea van Amsterdam. Achter de gerenoveerde gevel van het grachtenpand bevindt zich een complete schuilkerk In 1661 is Ons' Lieve Heer op Solder door de welgestelde koopman Jan Hartman gesticht. Jan Hartman was katholiek en enkele jaren na de Alteratie was er namelijk een officieel verbod gekomen op de viering van de katholieke eredienst. Daarom liet Jan Hartman op de bovenste drie verdiepingen van zijn huis een rooms-katholieke schuilkerk bouwen. Ruim tweehonderd jaar diende de zolderkerk van Hartman als parochiekerk voor de binnenstad. In 1887 werd de grote Sint-Nicolaaskerk tegenover het Centraal Station gewijd en verloor Ons' Lieve Heer op Solder haar functie als parochiekerk en op 28 april 1888, werd Ons' Lieve Heer op Solder voor publiek opengesteld.
  De Oude Kerk stamt uit ca. 1250, het begon als een klein houten kerkje maar heeft zich in de 5 eeuwen daarna uitgebreid tot haar huidige gedaante. De kerk deed uiteraard dienst voor geloofsuitoefening maar ook voor wereldse zaken, het was ontmoetingsplaats voor handelaren, er werden toneelstukken opgevoerd en zeilen gemaakt. In de kerk liggen ruim 2500 grafzerken waaronder het graf van Saskia van Uylenburgh, de eerste vrouw van Rembrandt.
  Vanaf de Oude Kerk lopen we de Oudezijds Voorburgwal op tot aan de Sint Jansstraat vandaar gaan we linksaf de brug over en lopen de Stoofsteeg in naar de Oudezijds Achterburgwal. U bevindt zich nu in het midden van de Wallen. De Wallen beslaat een deel van het oudste gedeelte van de stad. Deze bekende Amsterdamse wijk wordt in het Engels aangeduid als Red Light District, natuurlijk vanwege de roodverlichte ramen waar de Dames van lichte Zeden achter staan. Vanaf de 15e eeuw vindt er al prostitutie plaats in dit gedeelte van Amsterdam en sinds 2001 hebben ze prostitutie gelegaliseerd, de dames die er werken moeten zich inschrijven bij de KVK en natuurlijk net als iedereen de belastingen afdragen.
  Aan het eind van de Oudezijds Achterburgwal gaan we naar links en lopen we de Korte Niezel in. We lopen de korte Niezel als u op de brug de Liesdesluis staat heeft u aan uw rechterkant een prachtig uitzicht op de Sint Nicolaaskerk en aan uw Linkerkant een fraai uitzicht op de Oude Kerk. We lopen de lange Niezel helemaal door tot we bij de Warmoesstraat komen. De Warmoesstraat was oorspronkelijk een straat voor de rijke burgers. De naam Warmoesstraat komt van de warmoezerijen een soort van groentemarkten die in deze straat plaats hadden.
  De Warmoesstraat behoorde in de 16e eeuw tot een van de duurste straten van Amsterdam waar veel rijke kooplieden woonden. Maar met de aanleg van de grachtengordel verhuisde veel van deze rijke Amsterdammers naar de Herengracht en de Keizersgracht. Daarna veranderde de straat tot de winkelstraat van Amsterdam maar aan het eind van de vorige eeuw veranderde deze straat langzaam aan in een echte ''no go erea'' waar overlast door drugsgebruikers schering en inslag was. Maar door stevig optreden van de politie en de renovatie van veel panden is behoort de Warmoesstraat tegenwoordig tot een van de gezelligste straten van Amsterdam en is met een heuse inhaalslag bezig.
  Aan uw linkerkant loopt u langs het Accijnshuis, dit is een 17e eeuws monumentaal pand. Het was bestemd voor het bewaren van de accijnzen die betaald moest worden over het invoeren van de goederen,zoals; graan, turf, bier en wijn. Het gebouw is gebouwd in de classicistische stijl. De deuren aan de kant van de Oudebrugsteeg hebben een omlijsting van natuursteen. De ene leeuw draagt het wapen van Amsterdam en de andere leeuw draagt een koggeschip de stadszegel van die tijd.
  Als we doorlopen lopen wij het Damrak op. Het Damrak wordt ook wel de rode loper van Amsterdam genoemd. De naam is niet verwonderlijk als je, je bedenkt dat dit de eerste straat is die de meeste mensen bewandelen als ze vanaf het Centraal Station Amsterdam binnenlopen. Op het Damrak gaan we naar rechts en komen we weer op de Dam uit en zijn we tevens aan het einde van deze wandeling gekomen.
  Als we doorlopen lopen wij het Damrak op. Het Damrak wordt ook wel de rode loper van Amsterdam genoemd. De naam is niet verwonderlijk als je, je bedenkt dat dit de eerste straat is die de meeste mensen bewandelen als ze vanaf het Centraal Station Amsterdam binnenlopen. Op het Damrak gaan we naar rechts en komen we weer op de Dam uit en zijn we tevens aan het einde van deze wandeling gekomen.